Кметът Методи Чимев предлага Наредба за отпускане на стипендии на деца и младежи с изявени дарби

Кметът на Община Дупница Методи Чимев предлага приемане на Наредба за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби в Община Дупница. Основния мотив, който налага приемането на Наредбата е ,че към момента в Община Дупница няма приета такава, чрез която да се стимулират финансово деца и младежи, постигнали високи постижения в спорта, културата, науката и техниката. До сега за такива стипендии се е разчитало на средства от държавния бюджет според Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби. В нея също така е посочено, че право на финансово стимулиране имат ученици от 8 до 12 клас. В предложението си кметът е посочил, че в Община Дупница постъпват заявления от граждани, чиито деца са постигнали високи постижения в спортни състезания или конкурси в областта на културата, но поради липса на наредба и заложени в бюджета средства, Община Дупница не може да подпомогне талантливите ни млади съграждани. Целта на наредбата е тази празнина в общинската нормативна уредба да бъде запълнена.Съгласно проекта за календарната 2019 г. ще са необходими средства общо в размер на 9 800 лв. Трябва да бъдат разпределени 4 годишни стипендии, една от които на името на Свети Иван Рилски, 3 месечни стипендии и еднократно финансово стимулиране. Необходимите средства следва да бъдат заложени в бюджета на Община Дупница за следващата година. Право на отпускане на стипендия и финансово стимулиране по Наредбата ще има има всяко дете или младеж до 25 години, с постоянен или настоящ адрес в община Дупница, с доказани изяви на местно, регионално, национално, европейско и/или световно ниво в областта, за която кандидатства. Предстои предложението на кмета да бъде разгледано от ОбС.

 

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments