Кметът на община Гоце Делчев излезе с предложение за разкриване на нова социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“

Центъра за социална рехабилитация и интеграция“ като делегирана от държавата дейност се предвижда да бъде с капацитет 30 места и персонал от 9 души. Изчислено е, че издръжката ще бъде 78 000лв. Съгласно „Стратегията за развитие на социалните услуги в община Гоце Делчев“ за периода 2014-2020 година и „Планаът за развитие на социалните услуги“ общината е предвидила разкриването на тази нова социална услуга.