(ВИДЕО) Кметът на община Гоце Делчев по проблема със превоза на ученици


Днес от общинска администрация Гоце Делчев ни информираха, че образователното министерство е превело средства за първите три месеца в сметката на община Гоце Делчев. Те ще бъдат преведени на превозвачите обслужващи линиите, по които пътуват учениците от НПГ Димитър Талев и ПГ по МСС „Пейо Яворов“.
Кметът Владимир Москов изказа надежда, че повече такива проблеми няма да има.