Кметът на община Гоце Делчев проведе среща с кмета на община Щип, Република Македония

Кметът на община Гоце Делчев Владимир Москов, проведе среща с кмета на община Щип, Република Македония Благой Бочарски.

Срещата и посещението в община Гоце Делчев са опознавателни и целят продължаване на досегашните добри контакти между двете общини. Кметът на община Щип е новоизбран на този пост и затова при първото си посещение в Гоце Делчев, той бе запознат от кмета Владимир Москов с икономическата ситуация в района, с природните, културните и демографските дадености, както и с досегашния опит на община Гоце Делчев в реализирането на европейски проекти и такива по програмите за Трансгранично сътрудничество. «До момента винаги сме имали много добри контакти с ръководството на община Щип. Имаме реализирани съвместни проекти и се надяваме да продължим ползотворното си сътрудничество и занапред», коментира кметът Владимир Москов.

Кметът на Щип Благой Бочарски заяви, че с неговия екип много биха искали да се запознаят с опита на община Гоце Делчев по отношение разработването, кандидатстването и реализацията на проекти с европейски средства. «Вие имате изключително голям опит в кандидатстването и изпълнението на проекти, а освен това сте страна – член на ЕС. За нас е много важно да се поучим от вашия опит и при наличие на проектни възможности да реализираме такива заедно», каза още кметът на Щип. Двамата кметове си размениха подаръци и заявиха желанието си да работят заедно, както е било и досега, като обсъдят възможностите за разработване на проекти свързани с инфраструктурата, енергийната ефективност, туризма и други.