Колко е активен като турист българинът в сравнение с останалите европейци?

Световният ден на туризма се чества ежегодно на 27 септември.В световен мащаб секторът туризъм следва възходяща тенденция.Колко обаче е активен като турист българинът в сравнение с останалите европейци? Този въпрос зададохме на кюстендилци в рубриката „Вашият коментар“.