ДупницаНачало

Конкурси за управители на три общински дружества

ОбС Дупница ще гласува обявяването на конкурси за управители на три общински дружества. На последното заседание през януари прокуриста на общинската болница Мария Иванова каза, че нейната работа е свършена, болницата е стабилизирана, закупена е необходимата апаратура, заплатите се изплащат навреме, а болницата има налични средства по сметката. Припомням, че дружеството няма управител, тъй като проведените няколко конкурса в годините назад се провалиха. Конкурсът ще се проведе на 26.04.2023 г. от 11.00 ч. в Кръглата зала в сградата на Община Дупница. Комисията, която ще го проведе ще бъде от 5 човека, от които поне един правоспособен юрист и един магистър по медицина, в състава задължително влиза и представител на РЗИ.

Конкурс ще се проведе и за конфликтното в момента дружество „Ученическо хранене“. Припомням, че между представителите на дружеството и ръководството на ОУ „Неофит Рилски“ в момента се водят спорове за наема на столовата за хранене, за който се проведе и процедура за отдаване под наем, спор има и за изхранването на децата.

С решение от 2020 г.на ОбС е избран Христо Пигов за временно изпълняващ длъжността управител на “Ученическо хранене – Дупница “, която длъжност изпълнява и в момента.

Конкурс за управител ще има за ГУМ Дупница. С решение от 2016 г., ОбС избра Цветанка Вуковска, за управител на „ГУМ-Дупница“ в резултат на проведен конкурс за длъжността. С Анекс към договора за възлагане на управлението на търговското дружество, срокът на същия е продължен до провеждане на конкурс за длъжността.

Договорите на управителите са тригодишни. Конкурсите за ГУМ и „Ученчиеско хранене“ ще се проведат в едномесечен срок от публикуване на обявленията. Всички конкурси ще се проведат на три етапа.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments