Конкурсна комисия препита 18 кандидати за „призовкар“ в РС Дупница

При голям интерес премина конкурса за свободната позиция „призовкар“ в РС Дупница. Общо 18 кандидати  се конкурираха за едно  вакантно място. Конкурсна комисия препита всички кандидати стигнали до финалния етап и определи трима души. На първо място с най много точки е Ивайло Биразов, на второ – Боян Стефанов, и на трета позиция – Емил Чорбаджийски. Кандидатите преминаха  през три етапа в конкурсната процедура. Първият – проверка на документите, вторият – писмен изпит, на който кандидатите показваха знания относно общата нормативна уредба на съдебната власт. Третият етап бе събеседване. 465 лв е размера на минималната основна заплата за длъжността „призовкар“,  който ще трябва да изпълнява дейности по връчване на призовки, съобщения и съдебни книжа, съгласно изискванията на процесуалните закони.