Конкурс за съдебен деловодител в РС Дупница

В конкурсната процедура за съдебен деловодител в Районен съд Дупница могат да участват кандидати, които не са осъждани, да имат средно образование и компютърна грамотност. Кандидатите за вакантната длъжност трябва да могат придвижват съдебните дела, да прилагат новопостъпили документи, да подготвят доклади да подреждат и номерират документите към делата. Съдебния деловодител трябва да има дори познания по общи деловодни техники, работа със стандартно офис оборудване, отлични познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация.Документи могат да се подават в срок до 1 месец, считано от 12 септември.Минималния размер на месечното възнаграждение е 566 лв.При последния такъв конкурс през месец март, документи подадоха 34 кандидати. Очакванията са, и на този конкурс да има значителен интерес към свободната позиция – съдебен деловодител.