Конкурс за управител на „Дупницатранс”

На 23 октомври ще се проведе конкурса за управител на „Дупницатранс”, той беше обявен с решение на ОбС Дупница. Изискванията към кандидатите са да имат висше образование, като не е посочена конкретна специалност, която бъдещите кандидати да притежават. От тях ще се изисква минимум 5 години трудов стаж, като също не е посочена сфера, в която да е натрупан опита, кандидатите също така не трябва да са осъждани на лишавани от свобода. Кандидатите трябва да представят стратегия за развитие на дружеството за период от 3 години.

Дружеството беше създадено по изискване на проект, по който пък трябва да заработи общинска транспортна линия. Новата линия номер 5 ще бъде създадена по проекта за Интегриран градски транспорт, процедурата за самите строителни дейности, които предвиждат рехабилитация на пътната мрежа все още не е стартирала. Обществена поръчка беше обявена, но заради обжалване в КЗК, община Дупница я прекрати, за да отстрани за да отстрани забележките.