Гоце ДелчевКултура

Конкурс за уредник в отдел „Етнография“ е обявен в Общински исторически музей Гоце Делчев

В Общински исторически музей Гоце Делчев търсят уредник в отдел „Етнография“. За да кандидатствате трябва задължително да имате висше образование от специалностите – етнология, история или културология. Професионален опит не се изисква, но е важно да имате компютърна грамотност.

Уредника ще издирва, проучва, регистрира, идентифицира и опазва движими културни ценности и материали в областта на етнографията. Ще организира временни и постоянни музейни експозиции и участва в уреждането им, също така трябва да изнася беседи в музейните експозиции и да дава дежурства по график. До участие в конкурса ще бъдат допускани само лица, представили всички необходими документи. Не допуснатите до конкурса кандидати ще бъдат информирани писмено, с посочените причини за отказ. Конкурсът ще се проведе на два етапа: по документи и събеседване с кандидата. Документите за участие в конкурса се подават лично в Общински исторически музей – Гоце Делчев, а крайният срок за тяхното подаване е 07.04.2023 г. включително.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments