Конфликт в изолатора за кучета в Дупница

Представители на неправителствени организации за защита на животните искат по-свободен достъп до кучетата. Според Правилника обаче има точно фиксирани часове и дни за посещения, и извън тях не могат да се осъществяват такива. Междувременно стана ясно, че община Дупница е започнала работа по проект целящ подобряване на условията в общинския приют.