Кражба на декодер вкара рецидивист за година и десет месеца в затвора

На неустановена дата за времето от 10 до 20 февруари т.г. подсъдимият влязъл в частен дом в кюстендилския квартал “Изток”, откъдето откраднал 1 декодер. Същият продал на лице от ромския квартал вещта за сумата от 6 лева. От изготвената съдебно-счетоводна експертиза се установило, че стойността на открадната вещ възлиза на 30 лв.Мъжът е осъждан за престъпления от общ характер,а деянието е извършено в условията на опасен рецидив, след като е бил осъден с влязла в сила присъда за друго такова престъпление и от изтърпяване на наказанието по предишната присъда не са изтекли пет години. В съдебно заседание е сключено споразумение между защитника на подсъдимия и Районна прокуратура Кюстендил. Съдът е одобрил предложеното споразумение и е наложил наказание „лишаване от свобода“ в размер на 1 година и 10 месеца, което мъжът ще изтърпи при строг режим.