Красимира Токева спечели конкурса за директор на Дневния център за възрастни хора с увреждания

Ясни са имената на спечелилите конкурса за директор на Дневният център за възрастни хора с увреждания, както и останалите специалисти, които ще работят там.

Директорският пост ще бъде зает от Красимира Токева, която е спечелила конкурса, като е получила най-много точки. Кандидатите за поста бяха 8. С изключение на длъжността „санитар“, където свободните позиции са 5, за всички останали има само по 1 място. Така за позицията „социален работник“ е избрана Първолета Василева, за“психолог“ Стойка Николова, за „трудотерапевт“ Илия Димитров, за „арттерапевт“ Радостина Илчова-Георгиева, за „медицинска сестра“ Искра Касапова, за длъжността кинезитерапевт/ рехабилитатор Юлиян Аспарухов и са „санитар“ Виолета Петрова, Нели Костадинова, Елеонора Сърбинска, Даниела Борисова и Маргарита Караколева. В случай, че някое от лицата откаже да сключи договор или не започне работа в законоустановения срок, договор се предлага на кандидата, следващ в списъка с оценените и класирани кандидати за съответната длъжност. В 7-дневен срок от обявяването на списъка с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред кмета на Община Дупница. Дневният център ще осигурява напълно безплатно целодневно обгрижване на потребителите. Ползването на услугата може да дневно и почасово, и ще стартира от 18-и септември. В Центъра, потребителите ще могат да се възползват от психологическо консултиране, рехабилитация, медицинско обслужване, арттерапия, трудотерапия.