ДупницаНачало

Кредит от 700 000 лв. тегли община Дупница за съфинансиране на ремонта на Младежкия дом

Публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Дупница ще се проведе на 22 юли.
Общата сума на дълга е до 708 883 лева, най-голямо перо е заложено в дейностите за СМР – 444 883 лв., както и доставка на съоръжения и оборудване 130 800 лв. Причината за искания кредит е за финансиране на частта от собствени разходи по проект „Преустройство и смяна на предназначение на Младежки дом в Градски исторически музей – гр. Дупница“.
Общата стойност на проекта е 2 178 883,20 лв, като има задължително финансово самоучастие. 1 470 000 лева е сумата на безвъзмездната финансова помощ. Исторически музей-Дупница ще бъде единственото място на територията на общината, което ще даде възможност на жителите и гостите на града да се запознаят с експозиции – археология, етнография, зала за временни и гостуващи изложби и други. Отделно от това в проекта е заложено и зала за аудиовизуални презентации, която ще предоставя възможността на посетителите на музея да придобият знания чрез разработени аудиовизуални продукти-3D анимации, филми, холограмни модели и други. Към съпътстващата инфраструктура на Музея ще има детски образователен център, магазин за сувенири, кафе, като в рамките на дейностите ще се ремонтира и съществуващата ритуална зала. Общата планирана продължителност на дейностите предвидени в проектното предложение е 12 месеца
Обсъждането ще бъде в заседателната зала на 22.07.2020 година (сряда)  от 12.00 часа.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments