Курс за модерно и съвременно изкуство, село Долен

Курсът за модерно и съвременно изкуство се състои от 15 теми и ще продъжи всеки уикенд от края на юли до края на август. Ще разглеждаме ключови произведения на водещи творци от ХХ и ХХІ век, ще обсъждаме заедно промените в стила, както и въпроси, свързани с политиката, историята, модата, религията. От страна на присъстващите не се изискват предварителни знания, но се разчита на техния интерес към изкуството.

Този курс се опитва да преведе произведенията на разбираем език. Заедно ще проверим можем ли да се включим в световните дискусии и да потърсим мястото на нашето изкуство и нашите проблеми на картата на света. Целта на курса не е просто да се информираме за процесите в света. Идеята е да се опитаме да разберем какво изкуството ни казва за нас самите като хора, за връзката ни с другите хора, с нашето минало и с паметта ни.

За записване, можете да се присъедините в групата
https://www.facebook.com/events/164775037397247/ref=ts&fref=ts

Курсът започва с основните движения в модернизма и революцията в артистичния език, започнала в края на ХIХ и началото на ХХ век. – експресионизъм, кубизъм, абстракционизъм, дада, сюрреализъм. След това ще преминем към изкуството след Втората световна война и появата на постмодернизма. Няколко дискусии обсъждат съдбата на паметниците – по света и у нас. Голяма част от занятията са интерактивни, като курсистите ще бъдат разделяни на групи и ще защитават различни тези, или пък ще бъдат част от процеса на обсъждане.

Зад курса стои арт критичката Нада Нешева. Тя е завършила История и теория на изкуството във Великобритания, специализирала е съвременна теория на изкуството, работила е дълго време като културен журналист и се е научила да прави и най-трудните теми достъпни. В момента прави докторантура в Англия.

Ето я програмата:

Първи уикенд : 28 – 30 юли

Петък, 28 юли: I Въведение: Как да гледаме картини. В първия ден от курса ще се занимаваме с основните елементи в една картина и как да “четем” произведенията. Експресионизъм – начало.

Събота 29 юли: II Модернизъм І, Революцията в живописта. Моменти от модернизма, които влизат в диалог с авторите от 60 –те години до днес – експресионизъм, кубизъм, абстракционизъм.

Неделя, 30 юли: III Дада и Сюрреализъм.

Втори уикенд, 4 – 6 август

Петък, 4 август: IV Авангард и кич: Появата на модернизма и появата на кича в западната култура. Политизиране на изкуството / Поява на социалистическия реализъм.

Събота 5 август: V Модернизмът като преживяване. Какво новите течения ни казват за нашето чувство за история, политика и време. Може ли политиката да бъде произведение на изкуството?

Неделя, 6 август: VI Изкуство след Втората световна война. Късен модернизъм и минимализъм.

Трети уикенд 11 – 13 август

Петък 11 август: VII Скулптурата разширява териториите си и окупира нови пространства – Land art & Earth works, навлизане в индустриални зони.

Събота, 12 август: VIII Концетпуализъм и нови арт практики. Дематериализация на изкуството. Няколко изложби, свързани с навлизането на новите форми, антиформите и реакциите на публиката и критиците към тях.

Неделя, 13 август IХ Постмодернизмът и авторското право. Кой е авторът на едно произведение на изкуството? Присвоявания в изкуството (Appropriations).

Четвърти уикенд 18 – 20 авгусг

Петък, 18 авгусг Х Поп арт – от 60-те години до днес. Уорхол, Джеф Кунс. Супер кич или супер реализъм?

Събота, 19 август ХI. Инсталация. Изкуство ли е арт инсталацията?

Неделя, 20 август ХII Relational aesthetics и Relational antagonism.

Пети уикенд 25 – 27 август

Петък, 25 август. ХIII Неоекспресионизъм и случаят Герхард Рихтер.

Събота, 26 август ХIV Изкуството срещу инстиу,циите. Институция ли е изкуството? Артистът като куратор.

Неделя, 27 август ХV Заключение: Постмодернизмът и културната логика на късния капитализъм.

Източник: www.evensi.com