Бобов ДолНачало

“Кюстендилска вода” ще монтира спирателен кран на водопровода, за бърза реакция при възникване на авария

Във връзка с авариите в частни имоти в с. Долистово и дали може да се намери дългосрочно разрешаване на проблема от „Кюстендилска вода“ заявиха, че полагат максимални усилия да се справят с експлоатацията на мрежа, отдавна излязла от всички възможни срокове на експлоатация и създаваща трудности с поддръжката ѝ. Решенията на проблемите зависят от инвестиции, в нова водопроводна мрежа и съоръжения към нея, които не са от финансовите възможности на дружеството.

В отговор на нашият въпрос от дружеството допълват, че водопроводът е азбестоциментов с отдавна изтекъл амортизационен срок и при строителството му е допуснато преминаване през частни имоти за участък от 300м., захранващ пет парцела. Изместването на същият по уличното трасе води до промяна на самите сградни водопроводни отклонения на имотите, като те ще преминават през чужди имоти и то само при нотариално заверено съгласие на собственика на имота. Предвид това, че експлоатационните дружества поддържат водопреносната мрежа до водомерен възел, това може да доведе до отстраняване на аварии също в частни имоти. Единствено факта, че водопроводът ще е изпълнен с полиетиленови тръби ще намали възможността за предизвикване на аварии. За спешното решение и предотвратяване на наводнения в имотите, дружеството ще монтира спирателен кран на водопровода, за бърза реакция при възникване на авария и спиране на подаваната вода. От Кюстендилска вода допълват, че общините като собственици на експлоатираните от дружеството активи имат възможност да кандидатстват за финансиране на обекти от държавния бюджет. Това дава възможност на общината да планира по- неотложност решение на проблеми във водопреносната мрежа.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments