Кюстендил – знаково място на картата на Първата световна война

В Кюстендил през втория ден на международната научна конференция „Първата световна война на Балканите и участието на България в нея през 1917 г.“ бяха представени неизследвани теми от военноисторическия спектър. Областният център е оценен като знаково място на картата на Първата световна война не само от българските , но и от чуждестранните историци , подчертаха организаторите на събитието от регионалния исторически музей.