Гоце ДелчевНачалоОбщество

Лекарствата за диабет и антибиотиците – само с е-рецепта

Лекарствените продукти за лечение на диабет и антибактериалните лекарствени продукти за системна употреба, ще се изписват само с електронна рецепта. Новите правила влизат в сила от 16 октомври. Всяка електронна рецепта ще съдържа дата на отпускане; име, възраст и адрес на пациента; име и Уникален идентификационен номер на лекаря, име и Уникален идентификационен номер на фармацевта, отпуснатите лекарствени продукти по търговско наименование и количество, както и два Национални референтни номера, които ще се генерират при предписване и при отпускане на съответния лекарствен продукт. За осъществяване на фактическо предписване на електронна рецепта, медицинският специалист е необходимо да разполага с компютър, интернет връзка и специализиран медицински софтуер, като такива са изискванията при работа и с Националната здравноосигурителна каса. С цел избягване на затруднения и улеснение на медицинските специалисти има разработено безплатно и достъпно мобилно приложение, функциониращо на всички видове мобилни телефони. Благодарение на него, при домашни посещения или други спешни ситуации, извън лекарския кабинет може да бъде издадена електронна рецепта. Приложението може да бъде инсталирано безплатно на всички мобилни устройства, които лекарят използва.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments