Лятната превантивна програма “Аз обичам доброто” в община Гоце Делчев пркиключи

На официалното закриване на Лятната превантивна програма “Аз обичам доброто” в Дома на културата заместник кмета на общината Валери Сарандев награди най-активните партньори включили се в различните клубове – Георги Димитров, ЛРС“Сокол“, пожарната служба в града, доброволците от БЧК, ръководители и участници. Припомняме ви, че тази година над 300 деца от общината се включиха в лятната програма, като най-голям интерес малките проявиха към клуб „Киномания“. В началото на лятната превантивна програма преди 5 години е имало само един клуб, който е бил „Забавни игри“, а тази година клубовете бяха 10. С годините интересът е нараснал и вече 5 години се създава една възможност за забавление и занимание за децата през лятната ваканция. Почти всички деца са посещавали редовно клубовете, които са избрали, защото графикът е така направен, че да е възможно децата да участват в колкото се може повече дейности. С усмивки и много настроение за нови приключения през следващото лято се разделиха участници и ръководители в лятната превантивна програма “Аз обичам доброто”, организирана от община Гоце Делчев и Общинската комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни лица в община Гоце Делчев.