Маломерни паралелки във всички училища в селата

Маломерни паралелки ще има във всички училища в селата в община Дупница. Средствата за дофинансиране ОбС ще трябва да планира в бюджета си за 2018 година.

В община Дупница останалите училища в селата са само 3 в Самораново, Яхиново и Крайници, което стана средищно след закриване на училището в с. Червен брег.

В учебното заведение в Самораново недостига е от 7 деца в 4 клас.

В останалите обаче недостига е за почти всеки клас.

В Яхиново недостигат общо 16 ученика, като 3 и 4 клас са слети, а недостига е от 2 деца.

В Крайници трябва да бъдат дофинансирани 6 паралелки – общо 26 деца – между 3 и 5 деца е недостига в различните класове. В докладната записка е посочено, че в училището се обучават 30 деца от ромски произход, живеещи в с. Крайници

За селата това са единствените учебни заведения, разполагат с добра материално техническа база са посочили в мотивите директорите на училищата.