ДупницаНачало

Махат преместваемите обекти от ЦГЧ?

През 2015 година община Дупница прие стратегия за разполагане на преместваемите обекти, която беше с 5 годишен срок. Сега ОбА е подготвила Наредба за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти, монументално-декоративни и рекламно-информационни елементи и осъществяване на рекламната дейност на територията на община Дупница. Предвидено е обособяване на отделни зони в гр. Дупница, за които да бъдат изработени схеми, с които се определят границите на зоната, типа и местоположението на преместваемите обекти. Въведени са и изисквания към максимално допустимите размери на обекта.

Града е разделен на зони – Централна градска част, която обхваща от светофарите при ГУМ до стълбите при ятачката, 1, 2 , 3 и 4-та зона.

Наредбата е за качена на сайта на община Дупница за обсъждане, предложения могат да правят както общинските съветници, така и всички останали граждани. При изработване на Наредбата са участвали и членовете на две комисии в ОбС Дупница тези по ТСУ и Икономическа политика посочи председателят на ОбС Дупница Костадин Костадинов.

Не се предвижда поставянето на обекти в зона ЦГЧ, което обуславя съществуващите да бъдат премахнати“ обясни Костадинов.

Проектът на Наредба предвижда срок, в който собствениците на преместваеми обекти трябва да ги премахнат за своя сметка. Срокът е 3 месеца след влизане в сила на Наредбата. Засега павилионите на Минчове площад при при светофарите на ГУМ остават, тъй като са с все още действащи договори.

Костадин Костадинов посочи, че се обмисля възможността на търговците от зона ЦГЧ да се предложат други терени подходящи за развиване на дейността.

Към тези, които все пак ще имат право да се разполагат в централната зона също има определени изисквания за визия.

Наредбата е във връзка с измененията в Закона за устройство на територията и урежда реда за поставяне на преместваеми обекти и рекламно-информационни.

Облекчен е режимът за наемане на общинска публична собственост за търговска дейност. Досега се искаше решение на ОбС, а с новата Наредба, съгласно измененията в ЗУТ разрешението вече се дава от Кмета. Има изменения в таксите, както и коефициент за всяка зона, по която се определя наемът.

За ЦГЧ се предвижда да се позволява преместваеми обекти само за чествания, определени празници и с продължителност до 30 дни, а не както бе досега (14 дни).

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments