МВР осъди бивша полицайка заради неизпълнен договор

МВР спечели дело в РС Дупница срещу бивша полицайка, която напуснала системата , и не е спазила 10 годишния договор, който е сключила с министерството след завършването на полицейската академия.По делото е приета съдебно счетоводна експертиза на вещо лице. От изготвената експертиза е видно,че ответника е започнал обучение в академията на МВР през 2007г и завършила през 2011г.Работила е в системата на МВР от 2011-2016г. Има трудов стаж в системата на МВР 4г.4м.Периода на неизпълнение на договора е 5г 7мес 14 дни. Разходите за обучение за този период са 7703лв.Ответника по съдебния казус е получила и стипендия по време на обучението си в размер на 12 993лв.В разходите за обучение са включени униформено облекло,общежитие,учебен процес,мед.обслужване,текущи раходи, хонорари на преподаватели.Затова от ръководството на МВР са предявили иск в размер на 7484.73лв, който съдът в Дупница потвърди в полза на министерството.Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок пред Кюстендилки окръжен съд.