Меморандум за партньорство подписват по време на туристически форум в Благоевград

Областен информационен център – Благоевград ще бъде домакин на трансграничен туристически форум на 10 януари – сряда. Форумът ще се проведе в два модула и ще стартира в 10.30 часа с туристическо изложение, в което участие ще вземат туроператори, местни власти, НПО и МСП, работещи в областта на туризма и културни институции. Целта му е популяризиране на туристически продукти и услуги в трансграничния регион и засилване на трансграничното сътрудничество между организации и институции. Очакванията на организаторите от сдружение „НА ФОКУС“, България и сдружение „ЛЕШКИ“, Македония са в събитието да се включат над сто участника от двете страни на границата, от общо 25 български и македонски общини. По време на изложението ще бъдат представени различни информационни и рекламни материали, популяризиращи региона като туристическа дестинация. През целия ден на видеостена ще бъдат излъчвани и видеоклипове, представящи различни туристически обекти в Югозападна България и Източен регион на Македония.

Вторият модул на форума ще включва семинарна част, по време на която ще се разискват актуални теми за развитие на туризма от двете страни на границата. Сред темите, които ще бъдат дискутирани, са възможности за финансиране на проекти в сферата на туризма с пари от ЕСИФ, работа в мрежа, маркетинг в туризма и други.

Кулминацията на туристическия форум, озаглавен „На фокус е туризмът“, ще бъде подписването на Меморандум за партньорство между организации и институции в сферата на туризма, работещи на територията на двете съседни държави.

Форумът се организира като част от дейностите по проект „Устойчиво развитие на туризма – актив за трансгранично сближаване и просперитет“ по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ ИПП България – Македония. Събитието ще се проведе във фоайето на зала „П. Яворов“ в Благоевград.