Мерки срещу разпространението на бяс по хищниците – лисица и чакал

Установено е заболяването бяс по животните- лисица и чакал. Изпълнителната агенция по горите е разпратила разпореждане до всички горски и ловни стопанства,както и РДГ- Кюстендил за предприемане на мерки с цел недопускане на разпространението на заболяването бяс по хищниците- лисица и чакал.По време на ловния излет трябва да се изпълнява плана,който е заложен за хищниците. Стриктно трябва да се поддъжат стървилищата и да се изпращат повече проби за изследвания в областната дирекция на БАБХ. Дадени са и задължителни указания как да се извършва предаването- животното лисица или чакал,следва да се постави в чувал и да се запише час,ден и район на отсрел. Всеки месец при отчитането на ловците, от РДГ- Кюстендил ще изискват справка- колко хищници са предадени за изследване от болестта бяс и отчетения лов на съответния ловец. Ако ловците не са подходили съвестно и не са съдействали за извършването на съответните проби, ще се премине към ограничаване броя на разрешителните за лов за следващия месец, съобщиха от дирекцията по горите в Кюстендил.