Мерки срещу собствениците на свободно пуснати коне

Спешна среща със собствениците на коне в Дупница беше организирана в администрацията. Проблемът с безнадзорно пуснати коне е от години и нееднократно са регистрирани инциденти, особено в отсечката Дупница-с. Бистрица. Сигнали не липсват и от жк Бистрица, където конете се разхождат между автомобилите и зелените площи и нанасят щети. По време на срещата стана ясно, че само за последните 3 дни са получени над 15 сигнала на дежурния телефон на Общината, именно за свободно движещи се коне.

Това, което ще бъде направено от страна на община Дупница е да се изгради временен животновъден обект, съгласно изискванията на ОДБХ, в който ще бъдат прибирани всички безстопанствени животни. До 10 дни ще бъде определен терена. Ще бъде назначен човек, който да се занимава със залавянето на безстопанствени едри и дребни преживни животни, като преди това той ще трябва да премине курс за хуманно отношение към животните.

Собствениците ще могат да си вземат конфискуваното животно, но след като заплатят санкцията предвидена в Наредбата от 400 лв. и разходите направени за престоя на животното. Повторно нарушение е с двоен размер на санкцията.
Присъстващите животновъди се съгласиха, че са наложителни такива мерки и поискаха да бъде направена регистрация на всички коне в общината. Предстои да бъде направена съвместна акция от Община, Полиция и ОДБХ за регистрация на всички коне с поставяне на чип, за да се знае чия собственост е животното, за да му се търси отговорност след това. От общината имат уверение, че ще получат съдействие от страна на полицията и полицаите ще бъдат тези, които ще издирят и връчват актовете на собственици на животните, които са оставени да се разхождат без надзор. Вече са изпратени предупредителни писма до всички собственици на животни за спазване условията за отглеждането им.

На срещата в общината присъстваха 7 от собствениците с най-много коне, представители на ОДБХ в лицето на д-р Първан Дангов и д-р Тимчев, шефът на РУП-Дупница Борислав Динев, зам. кмета Крум Милев и служители от администрацията.