МИГ Невестино – Кюстендил очаква стратегията и да получи необходимото финансиране

Местната инициативна група Невестино -Кюстендил е спазила датата за подаване на документите за финансиране.Те за първи път тази година се входират по системата ИСУН , информира председателят на МИГ Невестино – Кюстендил, общинскят съветник Иван Андонов.