Гоце ДелчевНачалоОбщество

Министерство на околната среда и водите обявява конкурс

Oт 01.11.2020г. започна приемът на конкурсните проекти на общини, кметства, държавни и общински училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие/Обединени детски комплекси по Националната кампания „ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2021г.“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“. Целта на кампанията „Чиста околна среда – 2021г.“ е повишаване на екологичната култура и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда в образователния и възпитателен процес на младите хора, посредством възможността за финансиране на дейности от материален характер пряко включени и необходими за учебният и възпитателен процес във всяко от заведенията или организациите, заявители на проектите. За реализиране на всеки от класираните проекти ще бъдат предоставени средства в размер до 5 000 лева. Приемът на конкурсните проекти за общини и кметства ще се извършва по Държавна единна електронна система за обмен на документи с краен срок за изпращане – 29.01.2021г. Конкурсните проекти на училища, детски градини се изпращат само по e-mail. Краен срок за изпращане – 15.01.2021г. Крайна дата за реализация на дейностите по Кампанията – 31.10.2021г.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments