Михаела Крумова беше преизбрана за председател на Общински съвет-Кюстендил

Михаела Крумова беше преизбрана за председател на Общински съвет-Кюстендил.Нейната кандидатура бе и единствената по време на последното за годината заседание на местния парламент.Тя получи подкрепата на 29 от общо 35 гласували съветника.Избора бе проведен след тайно гласуване от пет членна комисия с председател общинския съветник Димитър Велинов.