Михаела Крумова беше преизбрана за председател на ОбС – Кюстендил

 

Михаела Крумова беше преизбрана за председател на Общинския съвет в Кюстендил след проведено тайно глусуване.В него участваха 32 общински съветници , като тя получи подкрепата на 26 съветника , а останалите шест плика в урната бяха празни. Това е трети мандат на Михаела Крумова като председател на общинския съвет, който ще бъде за срок от шест месеца.