Младежка трудова борса се проведе в Дупница

Младежка трудова борса се проведе в Дупница, като част от проекта „Готови за работа“, насочен към младежи до 29 годишна възраст, които нито работят, нито учат, нито са регистрирани в Бюрата по труда. „Нашата цел е да идентифицираме тези младежи и да ги мотивираме, регистрирайки се в съответните Бюра по труда, да ползват посредническите услуги, които предлагаме“ каза Станислава Поповска, директор на Регионалната служба по заетостта в Благоевград. Тя посочи, че 13 работодатели са поканени за участие в борсата, като те предлагат 174 работни места с фокус върху хотелиерство, ресторантьорство, услуги и търговия, строителството. Предимството на подобни борси е възможността за пряк контакт и диалог между работодателя и търсещите работа. Борсата се провежда в един ден, но всеки един от младежите, който не е успял да я посети може да потърси информация в Бюрото по труда.

Подобни борси се провеждат вече няколко години и в резултат на тях, повече от половината обявени места се запълват посочи Поповска.

В Бюро по труда Дупница регистрираните безработни младежи до 29 години са 228, но идеята е да бъдат обхванати и тези, които не са регистрирани посочи директорът на службата в Дупница Виолина Лазова. Тя съобщи, че от 7 до 11 юни на пл. Свобода ще се проведе кампания насочена в сферата на туризма.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments