ДупницаНачало

Мобилен пункт ще приема опасни отпадъци от домакинствата в Дупница

Oбщина Дупница съвместно с „Балбок Инженеринг“ АД организира мобилен събирателен пункт за приемане за последващо третиране на опасни битови отпадъци. Жителите на общината ще имат възможност безвъзмездно да предадат събраните от тях отпадъци от – живак и живакосъдържащи уреди, лакове и бояджийски материали-лакове, бои, киселини, основи, химикали и т.н., опаковки съдържащи опасни вещества и фармацевтични продукти с изтекъл срок на годност. Кампанията ще се проведе на 10-и юли от 10 до 16 часа (зад таксиметровата стоянка при „Лидл“).
Община Дупница приканва всички граждани да се включат в инициативата за по-чиста околна среда.
абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments