ДупницаНачало

Мобилна станция на Изпълнителната агенция по околна среда проверява качеството на въздуха в Дупница

Заради много сигнали за замърсен въздух в Дупница,  мобилна станция на Изпълнителната агенция по околна среда проверява качеството на въздуха. Станцияцията е разположена в центъра на гарада, района на фонтаните на пл.”Сводоба”. Мониторингът а ще продължи до края на работната седмица , като след това ще изготвен доклад със съответните констатации. Мониторинг от минимум 2 деноншия са необходими на Мобилна автоматична станция да проследи точно нивата на основните замърсители на въздуха – серни и азотни оксиди, въглероден оксид, фини прахови частици, озон и сероводород. След като замерването приключи трябва да бъде изготвен доклад със съответните констатации- има ли замърсяване на въздуха, ако да, от какво и колко е опасно за хората. Изпълнителната агенция по околна среда решила да изпрати станцията в Дупница безвъзмездно, именно заради многото сигнали, а местоположението- в центъра на Дупница било, защото имало изискаване на камери и охарана около нея.
Последната проверка с мобилна автоматична станция
в Дупница бе в края на юли миналата година в жк Бистрица, заради димящото сметише, резултатите от проверката тогава станаха ясни след около 2 месеца.  ” На територията на община Дупица не е установено замърсяване на атомосферния въздух”, това бе заключението от направените замервания тогава.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments