ДупницаНачало

Наградиха учителите на годината в Дупница

За поредна година в Дупница със специален приз учител на годината бяха отличени четирима учители по повод 24 май – денят, който всеки свързва с образованието и науката, в който всеки отправя благодарност към своите учители. Поради наложената забрана за публични мероприятия, призовете бяха връчени в кметския кабинет, където инж. Методи Чимев награди заслужилите педагози в общината за 2020 г.

В Категория „Учител на годината в детска градина бе наградена Йорданка Гюндерска– учител в ДГ „Зора“ с 30 годишен педагогически стаж. Тя притежва висок професионализъм допринасящ за целенасочената работа за приобщаване на децата към идеали и ценности и възпитаване в дух на толерантност. Участвала е в изпълнението на множество проекти, разработени от детската градина.

В
Категория „Учител на годината в началното образование“ бе отличена Соня Митева– старши начален учител в ОУ „Неофит Рилски“ с 30 години трудов стаж. В учебната си дейност системно прилага нови и интерактивни методи на обучение, които мотивират допълнително учениците за активна и целенасочена работа в часовете и възпитават отговорност и дух на етичност и взаимопомощ. Големи са й заслугите за обогатяване на училищния живот и развитие на извънкласните и извънучилищните дейности, работи с учениците по различни проекти и национлани програми. Тя сподели ,че освен призвание, учителската професия за нея е и потребност.

Призът в категория „Учител на годината в основното образование“ е за Венета Манева – старши прогимназиален учител в ОУ „Евлоги Георгиев“ с 31 години трудов стаж. В работата си използва иновативни методи на обучение и съвременни технологии в процеса на преподаване и проверка, създавайки богат набор от собствени продукти – дискусии, решаване на казуси, работа по проекти, изготвяне на презентации и др. В настоящия момент в отговор на предизвикателството и към образователната система, тя обучава ефективно учениците си, самоусъвършенства се, а така и целия онлайн учебен процес. Ежегодно участва в подготовката на сценариите на благотворителните концерти на ОУ „Евлоги Георгиев“, училищни тържества и годишнини.

В Категория „Учител на годината в средното образование“ с приз бе удостоена Даниела Петрова– старши учител в СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“ с 30 години трудов стаж. Чрез използването на съвременни технологии в обучението, Госпожа Петрова изготвя мултимедийни презентации, учебни клипове и симулации, с които стимулира творческото въображение на децата в училище. Нейните ученици участват активно в различни конкурси, училищни и общински изложби, както и в благотворителни мероприятия и състезания.

Изправени пред предизвикателството на дистанционния учебен процес учителите на годината се обедиха в едно мнение, че макар и ученето да продължва, но под различна форма, контактът с децата и общуването лице в лице с тях липсва. А тази липса не се харесва, учителите, които обичат професията си и може би не се харесва и на учениците. Всички учители очакват на есен отново да влязат в час заедно с възпитаниците си.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments