Гоце ДелчевНачалоОбщество

Над 100 пожара в земеделски земи са погасени от началото на месец март в област Благоевград

Oт началото на месец март до момента служителите на Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението – Благоевград са ликвидирали над 100 пожара в земеделски земи. Основната причина за възникването на тези пожари е небрежност при боравене с открит огън и са свързани с почистване на земеделските имоти от суха растителност чрез изгаряне.


С цел недопускане възникването на пожари през пролетно-летния сезон Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението – Благоевград обръща внимание на установените правила и мерки за пожарна безопасност, които трябва да се спазват от всички граждани: Абсолютно е забранено изгарянето на горими отпадъци, суха растителност, храсти и други растителни остатъци; Забранено е паленето на открит огън и използването на открити огнеизточници в земеделските площи; Забранено е паленето на огън в близост до горски масиви и селскостопански постройки; Гражданите да не изхвърлят угарки от цигари през прозорците на моторните превозни средства при пътуване. В никакъв случай де не се пали огън за почистване на междублоковите пространства в населените места. Да не се пали огън в близост до бензиностанции и газстанции, складове за леснозапалими и горими течности и складове за горими материали; Да не изхвърлят фасове в близост до горски и земеделски площи. Извършват се постоянни проверки в земеделските и горски земи за спазване на изискванията за пожарна безопасност. При констатиране на нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност спрямо гражданите ще бъдат предприемани административно-наказателни мерки.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments