Над 1200 заявления за освобождаване от такса смет

1273 заявления са подадени от граждани за освобождаване от такса смет. С всяка изминала година подобни заявления намаляват. През 2016 година са били 1329, през 2015 над 1500. Крайният срок за подаването им е края на всяка календарна година и се подават, когато имотите не се обитават. От общината обаче се прави проверка за коректността на заявленията. Ако в декларирания имот се установи ползването му или откриване на нови партиди, както и съществено движение по съществуващи партиди за ток и вода, нарушителите дължат глоба в трикратен размер на годишната такса за сметосъбиране и сметоизвозване, но не по-малко от 500 лв.

Фирми пък се възползват от предоставената възможност да заплащат такса смет на база количество. Подадените такива декларации са 34 при 23 през предходната година.