ДупницаНачало

Над 1300 подписа събраха в Яхиново

Подписка с 1320 подписа от жителите на с. Яхиново беше внесена в ОбС Дупница, до кмета на община Дупница, до областния управител и до омбудсмана на страната. Подписката е срещу преобразуването на над 160 декара в землището на Яхиново от земеделска в производствена земя. Подписката всъщност е като цяло срещу Общият устройствен план, който предвижда тези терени да станат промишлена зона. Събрани са и 27 декларации от собственици за 25 имота, с които се изразява несъгласие с промяна предназначението на земеделската им земя за промишлени цели. Не са съгласни с промяната на статута. Събраните декларации представляват голяма част от собствениците на имоти. Друга част от тях не са открити, а трета част от имотите са с неуреден статут посочиха от инициативния комитет. Те допълват още, че съгласно чл. 21 ал. 2 от Конституцията, земята е основно национално богатство, което се ползва от особената закрила на държавата и обществото, част от което са те. Обработваемата земя се използва само за земеделски цели. Промяна на нейното предназначение се допуска по изключени при доказана нужда и при условията, и по ред определен със закон. В писмото се посочва още, че община Дупница не е доказала такава необходимост, а освен това в землището на селото има над 200 декара, предимно за промишлено производство и пустеещи.

Подписалите се заявяват, че трябва да бъде променен проекта на ОУП на община Дупница в частта, в която се предвижда промяна на статута на земеделските земи в местностите “Долните ливади”, “Камико”, “Среден път” и “Полето” в предимно производствена зона.

От Инициативния комитет ще искат да бъдат изслушани на заседанието на ОбС в петък.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments