Над 260 000 лв. за гориво за автомобилите на община Дупница

Прогнозните количества гориво за нуждите на община Дупница са бензин А95Н – 20 000 л., дизелово моторно гориво Б6 – 80 000 л., пропан-бутан – 2 000 л., специализиран бензин А98Н – 10 000 л. , специализиран дизел за моторни двигатели – 2 000 л. Количествата са прогнозни и са на база потреблението за минал период, като според обществената поръчка общината си запазва правото да усвоява количества, които са по-големи или по-малки от прогнозните, съобразно конкретните си потребности. Общата стойност на доставените количества за срока на договора не може да бъде равна или да надвишава 264 033 лв. без ДДС.

Предмет на доставката са горива с опция за зареждане в бензиностанции чрез използването на карти за безналично плащане на автомобилен безоловен бензин, дизелово моторно гориво и газ пропан-бутан необходими за моторните превозни средства собственост на Община Дупница. От обявената обществена поръчка не става ясно колко са автомобилите на община Дупница, които ще се зареждат. Срокът на договор ще бъде за 2 години.