Над 6 милиона лева ще инвестира община Гоце Делчев в ремонт на две детски градини и 2 ОУ “Гоце Делчев“

Кмета на общината Владимир Москов вече е подписал договор с програмата „Региони в растеж“, след спечелен проект от общината.

Още 6 милиона и 186 хиляди лева ще бъдат инвестирани в град Гоце Делчев. Сумата ще бъде използвана за ремонт на детска градина „Калинка“ в кв. Кумсала, детска градина „Радост“ в квартал „Средна“ и Второ основно училище в града. Обновяването на сградите предвижда ремонт на покривите, хидроизолация, подмяна на дограма и подови настилки, подмяна на котлите за отопление с природен газ, ремонт на дворните пространства. Допълнително за Второ ОУ са планирани средства за преместване на ученическата столова, ремонт и разширение на физкултурния салон и изграждане на актова зала за училищни тържества. Мултифункционална зала за тържества ще бъде изградена и в детска градина „Калинка“, а в детска градина „Радост“ ще бъде обновен физкултурния салон. В бюджета на проекта са включени средства за ново оборудване и обзавеждане на помещенията, кабинетите и класните стаи.