Над 6 млн.лв са постъпленията от данъци и такси в община Дупница

6 280 270 лв са постъпленията в общинския бюджет от местни данъци и такси за изминалата 2020 година. Сумата е с почти 1,5 млн. лв. повече в сравнение с предходната година, когато са събрани 4 871 925 лв. Най-голям ръст на събираемост-почти двойно, бележи данъкът за недвижими имоти, който е 933 376 лв. при 589 099 лв. за 2019 година. Данък МПС запазва нивото от 2019 година, като през 2020 година са внесени 1 769 135 лв. (1 787 520 лв. – 2019 година). Приходите от такса “куче” за 2020 година са 4219 лв., срещу 4226 лв. за предходния 12-месечен период. От такса битови отпадъци постъпленията са 2 368 124 лв. (1 943 257 лв. – 2019 год.), от патентен данък – 111 842 лв. (131 404 лв. – 2019 год). 547 844 лв. са постъпили през миналата година от “данък-придобиване”, показва още справката.

Забелязва се 70-процентово увеличение на постъпленията в бюджета на община Дупница чрез плащания през ПОС-терминали. За миналата година, от разстояние са направени плащания по различните данъци и такси в размер на 339 656 лв (200 851 лв – през 2019 год.). Въпреки епидемиологичната обстановка в страната от месец март миналата година, ръст бележи и туристическия данък, който е в размер на 12 023 лв. при 11 106 лв. през 2019 год).

Увеличение на местните данъци и такси през 2021 година няма и се запазват ставките, както досега.

Припомням, че данъците и такса битови отпадъци бяха увеличени миналата година и най-вероятно на това се дължи и по-високата събрана сума.

0 0 vote
Article Rating
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments