ДупницаНачало

Над 7 000 000 лв. са приходите от данъци и такси за 2022 година

7 078 166.08 лв е общото изпълнение на приходите от данъци и такси в община Дупница за изминалата година. Сумата е с близо 200 000 lw. повече в сравнение с 2021 – 6 892 251 лв. Най-драстично е увеличението от приходи “данък придобиване” – 863 168,47 лв. срещу 684 134 лв. за предходната. 30% е увеличението на приходите от туристическия данък – 14 766,16 лева (11 868 лв за 2021 г.), с което се запазва тенденцията за повишаване на туристопотокът в общината. Останалите пера са приблизително същите в сравнение с предходната.

От налозите за недвижими имоти са постъпили 984 065,45 лв, от данък МПС – 1 822 088,98 лв., а от такса битови отпадъци приходите са в размер на 2 432 033,75 лв. Патентният данък е в размер на 97 788,59 лв, такса “куче” – 3 499,74 лв. Продължава тенденцията и за заплащане на местните данъци и такси през ПОС-терминали, като за тази година се отчитат 591 605,01 лв., докато за 2021 година те бяха 463 400 лв.

Както и през 2021 година, най-много са постъпленията в общинската хазна през месец април – 1 857 984 лева (1 498 888 лв. през април 2021 год.), а най-малко са постъпилите данъци и такси за миналата година през месец септември – 331 578 лв. (през 2021 година най-малко внесени данъци и такси е бил януари – 318 170 лв).

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments