Намаляват престъпленията извършени от малолетни и непълнолетни

Намаляват престъпленията извършени от малолетни и непълнолетни, но като цяло през 2017 година в Районен съд Дупница са разгледани повече и наказателни, и граждански дела. Това показват данните от отчета на съда в Дупница.   

Делата по Закона за домашно насилие са между 20 и 23, като те се запазват както и през предишните години. Хубавото е, че приключват в кратки срокове до 3 месеца. За миналата година са разгледани и 200 дела за разводи.

Има тенденция за намаляване на наказателните дела от общ характер съобщи председателят на Районен съд Дупница съдия Ели Скоклева. През 2015 година са били 439, през 2016 година 350, през изминалата 340.