Намалява броя на младежите в област Кюстендил, извършили противообществени прояви и престъпления

В сравнение с предходната години,броя на малолетните и непълнолетните лица в област Кюстендил е намалял с около 4%.
От 105 лица,водени на отчет в Детска педагогическа стая по-голамата част са непълнолетни на възраст от 14 до 17 години.Около 10% са деца между 8 и 13 години.50 са момчетата,извършители на противообществени прояви,а броят на момичетата е 16.За бягство от дома или специализирана институция ,през Детска педагогическа стая са преминали 25 деца и младежи,а 12 са проявили насилие и агресия.Оказвана е помощ на употребяващи психоактивни вещества,задържани са и непълнолетни за извършен от тях тормоз върху друго лице.69 са младежите ,извършили престъпления.Най-много са кражбите на имущество,извършени от лица на възраст 8-17 години.Следват тези регистрирани за хулиганство,за унищожаване и повреждане на имущество и за престъпления,свързани с наркотици.