Наплив от кандидати за съдебен деловодител в РС Дупница

Интерес към свободната позиция съдебен деловодител отчитат от съда в Дупница, от където бе обявен конкурс за запълване на овакантения пост.Близо две седмици преди изтичането на крайния срок за прием на документи за участие в процедурата 11 кандидати са депозирали документи. Очакваниятаса  до 11 октомври, когато е крайния срок за подаването на документи, броя на участниците в конкурса да се увеличи драстично. Припомням,  че при последната такава  процедура за съдебен деловодител, която се проведе през месец март близо 35 кандидати взеха участие в конкурса за едно свободно място на съдебен деловодител.В конкурсната процедура за съдебен деловодител в Районен съд Дупница могат да участват кандидати, които не са осъждани, да имат средно образование и компютърна грамотност. Кандидатите за вакантната длъжност трябва да могат придвижват съдебните дела, да прилагат новопостъпили документи, да подготвят доклади да подреждат и номерират документите към делата. Съдебния деловодител трябва да има дори познания по общи деловодни техники, работа със стандартно офис оборудване, отлични познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация.Минималния размер на месечното възнаграждение е 566 лв.