Гоце ДелчевНачалоОбщество

Настъпва пожароопасния сезон

На основание заповед на министъра на околната среда и водите, във връзка с настъпването на пожароопасния сезон в горите от 01.04.2023 год. до 31.10.2023 год., кметът на община Гоце Делчев издаде нарочна заповед, с която нарежда:

  1. Да не се палят стърнища, сухи треви и храсти за почистване на пасища, ниви, градини и вилни места в горите от горския фонд и в селскостопански земи;
  2. Да не се пали огън и да не се пуши при пребиваването в селскостопанските земи през пожароопасните периоди и при ветровито време;
  3. Да не се пали открит огън и да не се пуши на непожарообезопасени места в селскостопанските зeми извън обозначените и пожарообезопасени от собствениците на селскостопански земи за целта места;
  4. При запалване на огън на пожарообезопасените и обозначените с указателни табели места, гражданите са длъжни да спазват противопожарните мерки преди и по време на ползването на огнището и да не напускат мястото преди да се убедят, че огъня в огнището е напълно угаснал;
  5. Овчарите и пастирите да не палят растителност по гори и пасища;
  6. Туристите да гасят огнищата и да правят оборка след излет;
  7. Да се повиши отговорността на доброволното формирование за участие в пожарогасене при нужда;
  8. При забелязване на пожар: Да се уведоми незабавно противопожарната служба на тел 112, както и най-близкото кметство и държавно лесничейство.

    При нарушаване разпоредбите на Заповедта ще бъдат налагани санкции в размер от 100 до 500 лева, при повторно нарушение глобата е в размер от 500 до 1000 лева.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments