Гоце ДелчевНачалоОбщество

Национален ученически конкурс „Посланици на здравето“

Министерството на здравеопазването в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на околната среда и водите, Министерството на младежта и спорта, Министерството на културата, Държавната агенция за закрила на детето, Регионалния офис на Световната здравна организация в България и Българския младежки Червен кръст стартираха на 20 март XV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“. Той ще продължи до 5 ноември т. г. Право на участие имат паралелки или випуски от ученици от 1-и до 12-и клас от цялата страна, разпределени в три възрастови категории: 1 – 4 клас; 5 – 7 клас и 8 – 12 клас. Конкурсът ще протече в две фази: Първа фаза: от 20 март до 28 април участниците трябва да подготвят и изпратят в Министерството на здравеопазването своите проекти в областта на превенцията на хроничните незаразни болести. Втора фаза: от 5 май до 30 октомври участниците изпълняват и отчитат дейности, разписани в проектите. Както всяка година, така и през 2023 г., регионалните здравни инспекции, регионалните инспекторати по образование и регионалните инспекции по околна среда и води са в готовност да окажат съдействие на участниците.

Конкурсът цели да популяризира здравословния начин на живот сред младите хора.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments