Национален фестивал за шлагерна и стара градска песен „Пей сърце“ 2017

На 9 и 10 септември в Кюстендил ще се проведе единайстото издание на Националния фестивал за шлагерна и стара градска песен „Пей сърце“ 2017.Фестивалът е с конкурсен характер и цели
съхраняване
то и популяризирането на старата градска песен.