На нова детска площадка вече се радват децата от детската градина в село Огняново

Площадката се ползва от малчуганите от детска градина “Детелина”в село Огняново, тъй като сградата, в която се помещава детското заведение, е с малко и недостатъчно дворно пространство. Проблемът с липсващо място за игра бе разрешен с одобрението на общинските съветници в Гърмен, които през 2016 г. дадоха съгласие да се предоставят 1000 кв. м общински имот за стопанисване и изграждане на детска площадка на Обединеното детско заведение в Огняново. Така със средстава, предоставени от бюджета на община Гърмен, теренът бе благоустроен и оформен като детска площадка, като в него са монтирани съоръжения за игра за различните възрастови групи деца.