Гоце ДелчевНачалоОбщество

На пътя животът е с предимство, е мотото за пътната безопасност през 2020 г.

Председателят на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ предоставя най-малко веднъж годишно информация на МС за състоянието на пътната безопасност в Република България. Предназначението на документа е и да предостави информацията в контекста на края на периода на Националната стратегия за подобряване на безопасността на движение по пътищата 2011-2020 г. и да служи като основа на предстоящия нов планов период на националната рамка за безопасността на движение по пътищата 2021-2030 г. Анализът включва стратегически политики, статистика и тенденции на пътнотранспортния травматизъм, влияещи фактори и области за въздействие. Крайната цел на документа е да подпомогне управлението на безопасността на движението по пътищата като комплексна система, която позволява анализ на всички етапи от планирането и реализацията на политиката, създавайки предпоставки за ясен мониторинг и оценка на предприетите действия. Предложеният План за действие за 2020 г. включва комплекс от мерки в следните направления: регулационна рамка; поведение на участниците в движението по пътищата; контролна дейност; пътна инфраструктура; автомобилен парк и спешна медицинска помощ. Той съдържа над 130 конкретни мерки за подобряване на безопасността на движението по пътищата на Република България през 2020 г., очаквани резултати и отговорни институции. С Решението на МС, 2020 година се обявява за година на активна работата по опазване на живота и здравето на участниците в движението по пътищата под мотото „На пътя животът е с предимство“.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments