Гоце ДелчевНачалоОбщество

На сесия в Гоце Делчев приемат бюджета на общината

В четвъртък от 14.00 часа ще се проведе редовно заседание на Общински съвет гр. Гоце Делчев, при следния дневен ред- План за работата на Общинския съвет за 2020 г. Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2019-2023 г. Сред другите точки са приемане на Приемане на план-сметка за приходите и разходите на „Общински пазари“ ЕООД. Както и приемане отчетите за дейността на „Медицински център – Iи МБАЛ „Иван Скендеров“ за 2019г. На първата за тази година общинска сесия трябва да бъде приет и бюджета на общината, който е над 33 мил.лв. Кмета Владимир Москов ще представи своя отчет за изпълнение актовете на Общински съвет – Гоце Делчев за периода 01.07.2019 г. до 30.09.2019 г. Съветниците трябва да определят и наемните цени за ползване на спортни площадки, собственост на община Гоце Делчев. В дневният ред е включена точка в която трябва да бъде определено продължителността на работното време и възнаграждението на председателя на Общинския съвет. Местните старейшини ще гласуват и Утвърждаване на списъка на кандидатите за съдебни заседатели за мандат 2020-2024 г.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments