Гоце ДелчевНачалоОбщество

На територията на област Благоевград се въвеждат временни противоепидемични мерки

В съответствие с Националния оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19, приет с Решение No 474 на Министерския съвет от 14.07.2022 г. и съгласувано с главния държавен здравен инспектор и на основание чл. 63, ал. 11 и 14 от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс Директорът на РЗИ – Благоевград издаде нарочна заповед, с която се въвеждат временни противоепидемични мерки на територията на областта за срок от 22 юли до 20 август 2022 г., както следва: Задължително носене на защитна маска за лице в лечебни заведения, Център за спешна медицинска помощ, Регионална здравна инспекция – Благоевград, специализираните институции за предоставяне на социални услуги, аптеки, дрогерии и оптики. 2. Спазване на физическа дистанция от минимум 1,5 м. от всички лица, които не са от едно семейство/домакинство, когато се намират на обществени места, на които има струпване на хора. 3. Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, както следва: а) редовно проветряване и дезинфекция на работните помещения; б) недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, главоболие, хрема, кашлица, затруднено дишане и други); в) инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете и осигуряване на сапун, вода и дезинфектант. 4. При възможност и по преценка работодателите да създадат възможност за работа в дистанционна форма (надомна работа/работа от разстояние) или да въведат работно време с променливи граници или работа на смени. Работодателите да утвърдят график за ползване на регламентирани почивки, където е приложимо, както и да прилагат други превантивни мерки и методи на работа, в зависимост от спецификата на съответната трудова дейност, които да осигуряват по-добро ниво на защита на работещите, в т.ч. ограничаване на несъществени контакти на работните места. 5. Провеждане на засилен сутрешен филтър в детски заведения за недопускане на деца с клинични симптоми за COVID-19, както и за други остри заразни болести. 6. Провеждане на ежедневен филтър в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни за наличие на потребители и персонал с клинични симптоми за COVID-19.

Противоепидемичните мерки могат да бъдат променени в зависимост от развитието на епидемичната ситуация на територията на област Благоевград.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments